, Profesor Uniwersytetu Medycznego dr hab. med. Robert Juszkat

 

Strona główna Zamiany pourazowe aorty

Zmiany pourazowe aorty

Pourazowe pęknięcia aorty piersiowej

Uszkodzenia aorty mogą obejmować całą grubość ściany lub jej błonę wewnętrzną i środkową, co wpływa na stopień ciężkości objawów klinicznych. Zazwyczaj uszkodzenia występują w części zstępującej za odejściem tętnicy podobojczykowej lewej lub w części wstępującej powyżej płatków półksiężycowatych zastawki aorty. Większość pęknięć aorty jest wywołana gwałtownym przemieszczeniem śródpiersia wskutek urazu. Pęknięcia aorty są zazwyczaj poprzeczne. Najczęstszym objawem pęknięcia aorty jest tętniak rzekomy w miejscu pęknięcia. Pourazowe pęknięcie aorty piersiowej obarczone jest wysoką śmier- telnością, ponieważ ok. 80% chorych umiera np. podczas wypadku lub w drodze do szpitala. Ok. 30% chorych hospitalizowanych umiera w ciągu pierwszych 6 godzin, przed wdrożeniem leczenia chirurgicznego, a kolejnych 50% umiera chorych w ciągu pierwszej doby pooperacyjnej. Do niedawna przyjętym sposobem leczenia tępych urazów klatki piersiowej z uszkodzeniem aorty było leczenie operacyjne. Pomimo doskonalenia taktyki operacyjnej oraz prowadzenia pooperacyjnego wyniki końcowe nadal były niezadowalające. Przełomem w leczeniu urazowych uszkodzeń aorty wydają się być natomiast stentgrafty piersiowe. Pozwa- lają one w  sposób szybki i małourazowy wyeliminować przeciek krwi poza światło naczynia i zaopatrzyć uszkodzoną aortę. Okres niedokrwienia rdzenia kręgowego w takim postępowaniu, w porównaniu z klasyczną operacją z zakleszczeniem aorty, znacznie się skraca, zmniejszając istotnie prawdopodobieństwo wystąpienia paraplegii.

      

Pourazowy tętniak aorty piersiowej

Pourazowe tętniaki aorty piersiowej występują rzadko, ponieważ rozwijają się u 2% pacjentów po urazie klatki piersiowej z uszkodzenie aorty. Tętniakami pourazowymi aorty piersiowej są często tętniaki rzekome, które są bezobjawowe i wykrywane przez przypadek. Dopiero wraz ze wzrostem tętniaka, objawy zaczynają się pojawiać. Pęknięcie tętniaka jest zagrożeniem dla życia pacjenta. Aby zdiagnozować tętniaka stosowane są badania: RTG, USG, Angio-KT, angiografia MR, aortografia.

     

Pourazowe rozwarstwienie aorty piersiowej

Rozwarstwienie ściany aorty następuje kiedy pęka błona wewnętrzna i krew pod ciśnieniem wytwarza wewnętrzny, fałszywy kanał oddzielający błonę wewnętrzną od błony środkowej. Najczęściej miejsce pęknięcia błony wewnętrznej lokalizuje się w aorcie wstępującej lub tuż po odejściu lewej tętnicy podobojczykowej w aorcie zstępującej. Charakterystyczne objawy to nagły początek i gwałtowny ból w klatce piersiowej lub plecach.