, Profesor Uniwersytetu Medycznego dr hab. med. Robert Juszkat

 

Strona główna Wady wrodzone aorty piersiowej

Wady wrodzone aorty piersiowej

 • Okołozastawkowe zwężenie aorty

 • Wspólny pień tętniczy

Wspólny pień tętniczy (ang. persistent truncus arteriosus, PTA) jest rzadką wadą serca, która charakteryzuje się odchodzeniem od serca pojedynczego naczynia tętniczego, którym transportowana jest krew do krążenia systemowego, wieńcowego i płucnego. Wada jest skutkiem przerwania pnia tętniczego, na skutek nie wykształcenia się przegrody aortalno-płucnej. Wada powstaje w wyniku przetrwaniu pnia tętniczego na skutek nie wytworzenia się przegrody aortalno-płucnej.

 • Podwójny łuk aorty

W okresie płodowym i noworodkowym wada nie daje o sobie znać, lecz w trakcie pierwszego roku życia może powodować uszkodzenia tchawicy oraz problemy z połykaniem, co wywołane jest uciskiem naczyń. Anomalia ta , tworząca pierścień naczyniowy może zostać zdiagnozowana już w okresie prenatalnym , lub w późniejszym okresie na podstawie objawów związanych z uszkodzeniem tchawicy, takich jak np. malacja.

 • Prawostronny łuk aorty 

Prawostronny łuk aorty

 • Zaburzenia długości, wielkości i ciągłości łuku aorty 

 • Wydłużenie aorty, tzw. aorta szyjna, aorta wydłużona i zagięta, hipoplazja aorty (wrodzona wada serca, wywołana niewykształceniem prawidłowej lewej komory serca).

 • Koarktacja aorty 

zwężenie cieśni

 

Koarktacja aorty (ang. aortic coarctation) jest to wada układu sercowo-naczyniowego, występująca u 7% chorych z wrodzonymi wadami serca. Najczęściej występuje jako zwężenie cieśni aorty, czyli odcinka tętnicy głównej pomiędzy odejściem lewej tętnicy podobojczykowej a przyczepem więzadła tętniczego. Dwa razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Objawy są zależne od umiejscowienia oraz rozmiaru zwężenia aorty. Przy niewielkiej wadzie zdarza się, że objawy nie występują. Im zwężenie jest większe, tym objawy bardziej widoczne. Do objawów zaliczyć można m.in. duszność, tachykardię, powiększenie wątroby, osłabienie tętna na kończynach dolnych, zmniejszony apetyt, potliwość, omdlenia, bóle w klatce piersiowej, zimne nogi i stopy. Jako metody leczenia wymienia się angioplastykę balonową i  leczenie kardiochirurgiczne. Zabieg implantacji stentu niesie ryzyko uszkodzenia ściany aorty i  powstania tętniaka lub rozwarstwienia (0%-17%). Zazwyczaj powstałe tętniki są małe, ich rozmiar nie zwiększa się i nie wymagają stałej obserwacji. Tętniaki duże występują u 0%-9% pacjentów i wymagane jest leczenie stentem covered (pokrytym materiałem rozciągliwym). Zastoinowa niewydolność krążenia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, krwawienie śródczaszkowe i udar mózgu, nadciśnienie tętnicze to inne możliwe powikłania.

Podział wg Edwardsa:

 • Koarktacja w obrębie cieśni aorty
  1. Typ niemowlęcy ( zwężenie umiejscowione powyżej drożnego przewodu tętniczego )

  2. Typ dorosłych ( zwężenie poniżej zarośniętego przewodu tętniczego )

  3. Koarktacja z wadami rozwojowymi łuku aorty

 • Koarktacja o innych umiejscowieniach

Zwężenie cieśni badanie angiograficzne