Rezonans Magnetyczny

Badania rezonansu magnetycznego są stosowane coraz częściej w diagnostyce wad wrodzonych, chorób serca oraz wykrywaniu tętniaków aorty m.in. tętniaka rozwarstwiającego i guzów wewnątrzsercowych. Rezonans Magnetyczny to badanie wykorzystujące silne pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ludzkiego ciała. Jest to nieinwazyjna (bez zastosowania promieniowania jonizującego) metoda uzyskiwania obrazów wnętrza narządów. Umożliwia ona ocenę ośrodkowego układu nerwowego m.in. mózgu oraz tkanek, mięśni i stawów. Jest to jedna z podstawowych technik diagnostyki obrazowej. Podczas badania pacjent leży na ruchomym łóżku, które wjeżdża do komory aparatu, umożliwiając badanie danej części ciała. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Na wypadek użycia środka kontrastowego należy wypić około 1 litra wody. Pacjent do badania powinien zgłosić się na czczo ( nie jeść 6 godzin przed badaniem). Jeżeli pacjent posiada rozrusznik serca lub inne metalowe części w organizmie, wystąpiły u  niej/niego kiedykolwiek reakcje uczuleniowe na leki lub środki kontrastowe, ma klaustrofobię należy zgłosić to lekarzowi przed badaniem. Także w trakcie badania należy zasygnalizować lekarzowi takie dolegliwości jak duszności, zawroty głowy i nudności po podaniu dożylnego środka cieniującego.