Klinika

Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik kliniki:
Prof. dr hab. med.
Robert Juszkat
adres:
ul. Długa 1/2
60-848 Poznań
telefon: (+48 61) 854 92 28