Flebografia

Flebografia to badanie radiologiczne naczyń żylnych, najczęściej kończyn dolnych. Badanie wykonywane jest przy podejrzeniach zakrzepów w naczyniach żył kończyn dolnych. Jest to badanie inwazyjne. Najczęściej pacjent zostaje skierowany na to badanie, gdy wyniki ultrasonografii są niejednoznaczne, przed operacją, w celu zobrazowania układu żylnego czy w przypadku nawrotowych zmian żylakowych po operacji. Podczas badania flebografii podawany jest środek kontrastowy do żyły udowej, stopy lub żył ramiennych. Następnie oglądane są drogi, którymi środek się rozprzestrzenia.

Wyróżniamy flebografię wstępującą i zstępującą. Celem flebografii wstępującej jest zdiagnozowanie żył głębokich. Podczas badania lekarz wstrzykuje środek cieniujący w stopę pacjenta, który kieruje się do żył głębokich oraz zakłada opaskę uciskową na wysokości połowy goleni, aby uwidocznić żyły. Flebografia zstępująca służy do zobrazowania cofania się krwi w układach powierzchniowymi oraz głębokim oraz do ustalenia miejsc, w którym dochodzi do przecieku (z miednicy do kończyn dolnych oraz z układu głębokiego do powierzchownego). Badanie to pozwala również na podgląd morfologii zastawek żylnych. Lekarz wprowadza igłę do żyły ramiennej, podkolanowej lub udowej i wstrzykuje środek cieniujący.