Badanie Doplerowskie

USG dopplerowskie jest badaniem nieinwazyjnym, pozwalającym ocenić prędkość i kierunek przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Badanie diagnozuje zaburzenia układu krążenia oraz jego drożności. Możliwe jest wykonanie badania dopplerowskiego poszczególnych tętnic oraz naczyń:

 

  • tętnic szyjnych i kręgowych (ocena przepływu krwi w odcinkach zewnątrzczaszkowych – szyjnych i kręgowych)

  • naczyń żylnych kończyn dolnych (diagnozowanie zakrzepicy żylnej, określenie szerokości naczyń, ocena układu żylnego)

  • naczyń tętniczych kończyn dolnych (analiza tętniaków, przetok, blaszki miażdżycowej, przeszkód przepływu krwi)

  • struktur naczyniowych jamy brzusznej (diagnoza tętniaków aorty brzusznej, naczyń biodrowych i  trzewnych, ocena zmian miażdżycowych kontrolowanie pacjentów po zabiegach aorty brzusznej m.in. oocena protez, stentgraftów, diagnostyka zakrzepicy)