Strona główna

Strona powstała z myślą o pacjentach i ich rodzinach, którzy szukają sprawdzonych informacji na temat tętniaków aorty oraz o istniejących możliwościach ich leczenia.

Nasze informacje kierowane są do osób, u których tętniak aorty został zdiagnozowany podczas rutynowych badań radiologicznych, tomografii komputerowej lub tomografii rezonansu magnetycznego, ale także do tych pacjentów, u  których wystąpiło już najpoważniejsze powikłanie choroby,  czyli pęknięcie tętniaka i towarzyszące mu krwawienie.

Z wieloletniego doświadczenia klinicznego, zdajemy sobie sprawę, jak trudna jest decyzja o podjęciu leczenia, jego sposobie, optymalnym czasie i jak wiele pytań pojawia się przed jej podjęciem. W przypadku krwawiącego tętniaka, jest to zabieg ratujący życie, wykonywany najczęściej w trybie pilnym, często bez zgody chorego. Pacjenci z niepękniętym tętniakiem mają możliwość przygotowania się do zabiegu i świadomej decyzji co do zastosowanego postępowania. Metoda wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia zmiany naczyniowej zabezpiecza  przed poważnymi powikłaniami,  w postaci pęknięcia tętniaka i krwawienia, przy niewielkim ryzyku operacyjnym. 

Strona ma pomóc w znalezieniu najbardziej aktualnych informacji naukowych z zakresu neuroradiologii interwencyjnej, bardzo dynamicznie rozwijającej się gałęzi medycyny, sukcesywnie poszerzającej zakres zabiegów oferowanych chorym, poprawiając tym samym efekty leczenia przy minimalizowaniu ryzyka. 

Jednocześnie informuję, że strona nie ma charakteru komercyjnego, w żaden sposób nie wskazuje jednoznacznie na wybór metody zaopatrzenia tętniaka. Decyzja o optymalnym sposobie leczenia winna być podjęta w porozumieniu z  lekarzem prowadzącym, w  oparciu o aktualny stan zdrowia chorego.

Prof. dr hab. n. med.

     Robert Juszkat